Başkanlığını Genel Müdürümüz Ercan Sürenkök'ün yaptığı World Concrete Cooperation 3. toplantısı Eylül 2018'de Almanya'da gerçekleşti. Hindistan, Polonya, İsveç, İrlanda, Hollanda, Türkiye, Almanya, Belçika ve Rusya'dan üyelerin katıldığı çalıştayda üyeler arası müzakereler yapıldı.